Velkommen til Vollaklinikken

Vollaklinikken er en tverrfaglig klinikk bestående av kiropraktor og fysioterapeut. Ved å legge til rette for flere faggrupper å samarbeide på et sted vil vi kunne heve standarden på vårt utredning- og behandlingstilbud.

Vi er ikke en klinikk som kan «fikse det meste». Vi ønsker å fokusere på det vi er flinke til, nemlig muskel- og skjelettplager og svimmelhet. Hvis vi mener at du kan få bedre hjelp et annet sted så vil vi henvise deg videre.

Hos oss trenger du ikke henvisning. Dette er fordi vi arbeider som primærkontakter i det norske helsevesenet. Dette betyr at vi er utdannet til å gjenomføre den undersøkelsen som kreves for at du som pasient skal være i trygge hender fra første stund.

Ved vår klinikk har vi stort fokus på diagnostisering. Det betyr at vår jobb primært er å finne ut hva som forårsaker plagene dine. Først da kan man utarbeide en plan for behandling eller videre undersøkelser hvis dette er nødvendig. Behandlingen kan tilbys hos oss eller ved andre samarbeidende klinikker.

Les om våre visjoner og mål

Vårt mål er å utvikle oss på de fagområdene vi spesialiserer oss på slik at vi kan levere tjenester av høyeste kvalitet. Disse tjenestene skal leveres til våre pasienter med høy grad av servicenivå.
Som pasient hos oss kan vi love deg at bedring av dine helseplager vil være vårt fokus fra første stund. Vårt primære mål vil være å forsøke å fastlå riktig diagnose. Deretter vil vi anbefale deg den behandlingen vi mener er best basert på den beste forskningen, vår erfaring og dine preferanser.

Vår kunnskap er din trygghet

Tett samarbeid med andre helseaktører og sykehus 100
Høy kompetanse innen våre respektive fagfelt 85
Kontinuerlig faglig oppdatering 90

Våre ansatte

Lasse Håkonsen
Lasse HåkonsenKiropraktor MNKF
Avdeling Lillestrøm

lasse@vollaklinikken.no

Lasse er utdannet kiropraktor ved universitetet i Bournemouth. Han har siden da fungert som allmennkiropraktor og primærkontakt i det norske helsevesenet. Hans fokus er på utredning og behandling av plager og sykdommer i bevegelsesapparatet, særlig relatert til ryggraden, skuldre og idrettskader. Lasse er for tiden aktuell med en mastergradutdannelse i diagnostisk ultralyd. Lasse er ansvarlig for utredning av håndballskader ved klinikken.

Sandra Furnes
Sandra FurnesKiropraktor MNKF
Avdeling Lillestrøm

sandra@vollaklinikken.no

Sandra er utdannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Danmark hvor hun har tilegnet seg bred kunnskap og erfaring innenfor diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Under utdannelsen jobbet hun tett sammen med leger, fysioterapeuter og sykepleiere ved Middelfart ryggsykehus som diagnostiserer og behandler pasienter med kroniske nakke- og ryggsmerter.
Hennes masteroppgave omhandlet kliniske tester og deres assosiasjoner til slitasjelidelser i korsryggen.
Sandra har spesiell interesse for ankel- og fotlidelser og er under tilleggsutdanning innen fotterapi. Sandra har mange år bak seg som danser og hun er klinikkens ansvarlige for utredning av danserelaterte skader.

Emilie Scholten Sjølie
Emilie Scholten SjølieFysioterapeut MNFF
Avdeling Lillestrøm

emilie@vollaklinikken.no

Emilie er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har studert idrett- og bevegelsesvitenskap ved NTNU Trondheim. Hun har spesialkompetanse i Klinisk Ortopedisk Medisin (OMI), samt kursing innen dry needling, idrettsfysioterapi og medisinsk treningsterapi. Hennes hovedfokus er nøyaktig diagnostikk som grunnlag for videre behandling av skader i muskel- og skjelettapparatet. Med lang erfaring som utøver i friidrett og tilleggskunnskap i idrettsmedisin vil Emilie være klinikkens ansvarlige for utredning av skader blant friidrettsutøvere og løpere.

Catharina Gjerde Håkonsen
Catharina Gjerde Håkonsen Kiropraktor MNKF
Avdeling Fetsund og Lillestrøm

catharina@vollaklinikken.no

Catharina er utdannet kiropraktor ved universitetet i Bournemouth (England). Hun har siden da fungert som allmennkiropraktor og primærkontakt i det offentlige helsevesenet. Hun har bakgrunn fra Norges Idrettshøgskole og har jobbet flere år som gruppetreningsinstruktør.
Catharina er ansvarlig for Svimmelhetssenteret ved klinikken med etterutdannelse og god erfaring i klinisk utredning og behandling av svimmelhet og ulike sykdommer i balanseorganet. Svimmelhetssenteret samarbeider tett med fastleger, balansefysioterapeuter og ØNH-leger.
Utover dette har Catharina fokus på utredning og behandling av plager og sykdommer i bevegelsesapparatet, særlig relatert til nakke, rygg og bekken.

Catharina skal ut i mammapermisjon i april, men vil være tilbake i August igjen, hvor hun da jobber utelukkende med svimmelhetspasienter frem til nyåret hvor hun etter dette også ser muskel- og skjelettpasienter

Afshin Alizadeh
Afshin AlizadehKiropraktor MNKF
Avdeling Fetsund

post@vollaklinikken.no

Afshin er utdannet kiropraktor ved universitetet i Bournemouth (England). Han har tidligere arbeidserfaring fra en privat muskel- og skjelettklinikk i Sarpsborg. Han jobber nå ved Vollaklinikken i Fetsund som vikar for Catharina. Afshin har interesse for hodepine, prolapsproblematikk og idrettsskskader. Utover dette undersøker og behandler han muskel- og skjelettplager i nakke, rygg, bekken, armer og ben. Når du er hos Afshin kan du forvente at han kommer med tips og veiledning for enkle og effektive forebyggende tiltak i hverdagen.

Kristi Søndenå
Kristi SøndenåKiropraktor MNKF
Avdeling Lillestrøm

kristi.sondenaa@klinikkforalle.no

Kristi jobber ved Svimmelhetssenteret på Lillestrøm. Hun vikarierer for Catharina som er i barselpermisjon fra April 2018 – til August 2018

Kristi er utdannet kiropraktor ved universitetet i Bournemouth (England). Hun har siden da fungert som allmennkiropraktor og primærkontakt i det offentlige helsevesen i Oslo og er medlem av norsk kiropraktorforening. Kristi har etterutdanning og erfaring med diagnostisering og behandling av balanse- og svimmelhetsplager. Hun har det overordnede ansvaret for svimmelhetspasientene ved Klinikk for Alle Helsfyr hvor hun jobber til daglig.

Hun jobbet i to år som medisinsk ansvarlig kiropraktor for Nordstrand Håndball Elite, 2014-2016. Kristi har tatt videre kursing innenfor ekstremitetsbehandling (CCEP) og utredning og behandling av kjeveproblematikk (TMD).

Dino Trbonja
Dino TrbonjaBalansefysioterapeut
Avdeling Lillestrøm

*** Dino er i permisjon og tar foreløpig ikke imot pasienter ved klinikken. Han fungerer som konfererende fysioterapeut for Catharina Håkonsen som er klinikkens svimmelhet- og balanseterapeut.

Dino er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo i 2009. Han gjennomførte spesialutdanning i svimmelhet og sykdommer i balanseorganet ved Helseuniversitetet i Linköping i 2010 under tittelen «Yrsel och Balansrubbningar». Siden da av har Dino jobbet utelukkende med klinisk utredning og behandling av svimmelhet og ulike sykdommer i balanseorganet.