Velkommen til vår nye kiropraktor Sandra!

Vollaklinikken utvider og har den ære av å presentere vår nye kiropraktor - Sandra Furnes. Hun er utdannet ved Syddansk Universitet i Danmark hvor hun har tilegnet seg bred kunnskap og erfaring innenfor diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Under utdannelsen jobbet hun tett sammen med leger, fysioterapeuter og sykepleiere ved Middelfart ryggsykehus som diagnostiserer [...]