Svimmelhetssenteret

Svimmelhet er en subjektiv følelse der en selv eller omgivelsene er i bevegelse. Det kan beskrives som rotatorisk, nautisk, ørhet, blodtrykksfallfølelse, ustøhet, duvende, ullenhet osv. Symptomene opptrer ofte hos eldre, men kan også ramme yngre personer. Det er mange årsaker til svimmelhet og det er derfor viktig med grundig undersøkelse for å finne frem til riktig behandling. Hos oss får du den beste hjelpen av autorisert helsepersonell med spesialkompetanse på svimmelhet.

Bestill time for undersøkelse og behandling i dag

Grundig undersøkelse

Kun ved riktig diagnose kan riktig behandling iverksettes

Riktig behandling

Hvis vi ikke kan tilby den beste behandlingen hos oss så henviser vi deg videre til riktig instans

Trygghet

Alle våre terapeuter er statsautorisert helsepersonell og derav en del av det offentlige helsevesenet

Kvalitet

Våre ansatte er forpliktet til kontinuerlig etterutdanning for å sørge for at vi til enhver tid tilbyr oppdatert og kunnskapsbasert undersøkelse og behandling

Hvem møter du hos oss

Når du bestiller time ved Svimmelhetssenteret på Vollaklinikken møter du terapeuter med høy kompetanse innen balanse- og svimmelhetsproblematikk. Catharina startet Svimmelhetssenteret i 2016, og siden 2021 har hun fått med seg fysioterapeut Lars Nilsen Rønningen som er under utdanning og overtar praksisen ved avdelingen i Lillestrøm.

Hvorfor velge oss

Hos oss på Vollaklinikken møter du ærlige terapeuter som du kan stole på. Vi bruker god tid, lytter til deg som pasient, undersøker grundig og forklarer hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi har stort fokus på å holde oss oppdatert og vi kan derfor tilby tjenester av beste kvalitet. Hvis du har behov for utredning eller behandling for noe vi ikke kan tilby selv så henviser vi deg videre direkte. Vi kan henvise til røntgen/MR/CT, legespesialist ved sykehus og sykemelde opp til 12 uker ved behov.

Les mer om ulike årsaker til svimmelhet

Krystallsyke (BPPV)

Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) er en av de mest vanlige årsaken til svimmelhet. Ca 80 000 får dette hvert år. Balanseorganet i indre øret består blant annet av tre bueganger i hvert øre og en liten sekk med krystaller som heter utriculus. Buegangene står nesten vinkelrette på hverandre og er væskefylte kanaler som registrerer bestemte hodebevegelser og sender denne informasjonen til hjernen, slik at vi vet hvor vi befinner oss i rommet. Krystaller (otolitter) som befinner seg like ved buegangene kan løsne og føre til kratig svimmelhet. Tilstanden har blitt gjenkjent siden slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet og fikk mye oppmerksomhet på 80-tallet. Tilstanden er ufarlig, men svært ubehagleig og invalidiserende. Svimmelheten er ofte kortvarig og beskrevet som rotatorisk. Plagene forverres med hodebevegelser, ofte når man legger seg bakover i seng, ruller fra side til side eller setter seg opp igjen.
Vi skiller mellom to typer krystallsyke: Canalithiasis og cupulolithiasis. Den førtnevnte er mest vanlig og skyldes at otolittene beveger seg fritt i buegangen. Den andre typen er noe mer sjelden og skyldes en statisk feilfunksjon av et lite området i buegangen. Begge typer kan behandles.
Årsaken til krystallsyke er fortsatt ukjent (idiopatisk). Det diskuteres dog hvorvidt hormoner spiller en rolle, da man ser at flertallet av pasientgruppen er middelaldrende kvinner. Hodetraumer, stress og visse typer idretter kan trigge tilstanden. Akkurat som med resten av kroppen, skjer det endring i balanseorganet når vi blir eldre. Otolittene endres noe i karakter og vi tror dette kan være en del av årsaken til at eldre er hyppigere rammet enn yngre pasienter. Krystallsyken kan også oppstå sekundært til andre indreøre-tilstander som virus på balansenerven og mènièrs sykdom.

• Svimmelhet (nautisk/rotatorisk)
• Kvalme (sjelden oppkast)
• Hodepine og nakkestivhet/ trykkfornemmelse rundt øret
• Vanskelig å fokusere
• Ustøhet
• Falltendens
• Slitenhet, lite energi
Ved hjelp av moderne utstyr kan vår balanseterapeut utrede og behandle plagene krystallsyke. I følge forskning blir 70-90 prosent bra etter èn behandling. En grundig nevrologisk undersøkelse for å utelukke noe mer alvorlige tilstander blir også ivaretatt. Man oppnår ofte raskere bedring ved tidlig utredning og riktig behandling.
Dersom man har fått diagnosen krystallsyke av en autorisert helseterapeut/lege, er det lettere å vite hva man kan gjøre selv. Det finnes flere øvelser som kan gjøres hjemme for å hjelpe krystallene på plass. Det kan være gunstig å gjøre dette under oppsyn av en kompetent behandler i starten. Har man hatt langvarig krystallsyke, kan det være gunstig med andre øvelser for å stimulere det vestibulære system. Dette kaller vi vestibulær rehabilitering.

Når skal jeg oppsøke hjelp?
Når det gjelder svimmelhet, bør man oppsøke hjelp snarest for å utelukke alvorlige sykdommer. Dette gjelder både for akutte og kroniske tilstander. Mindre alvorlige sykdommer som krystallsyke kan behandles med en gang, men bør fortsatt undersøkes. Det sistnevnte responderer ofte raskt og behandlingsforløpet er som oftes kort. Mistanke om mer alvorlige tilstander blir henvist videre for videre utredning.

Virus på balansenerven
(Vestibularis nevritt)

Vestibularis nevritt rammes mellom 200-800 personer i løpet av et år. Tilstanden er svært invalidiserende og skyldes trolig reaktivering av herpes simplex, øvre luftveisinfeksjoner eller andre nevrotrope virus. Dette fører til at nerven hovner opp og blir klemt i kanalen der den ligger. Dette forårsaker kompresjon av nerven som videre fører til konstant svimmelet (se symptomer under).
Tekst mangler
• Akutt svimmelhet (vertigo)
• Brekninger og eller oppkast
• Falltendens og eller ustøhet
• Trykkfornemmelse i øret
• Tinnitus/øresus
• Kvalme
• Hodepine/nakke/kjeve-smerter
Pasienten blir grundig undersøkt spesielt nevrologiske ved hjelp av moderne utstyr for å utelukke sentralnevrøs årsak. Pasienter blir ofte henvist til fastlege for vurdering medikamenter i akuttfasen for å forkorte sykdomsforløpet når diagnosen er satt

Sengeleie ved behov, men det er viktig å være i mest mulig aktivitet (innenfor hva man tåler). Hypping hvile og pauser er viktig. Målrettede øvelser (vestibulær rehabilitering) bør gis tidlig av terapeuten og gjøres på egenhånd ofte i flere uker for å forebygging av kronisk svimmelhet og forkorte sykdomsforløpet.

Når skal jeg oppsøke hjelp
Pasienter bes kontakte lege/legevakt eller kompetent helseterapeut snarest i akutttifasen da symptomene kan ligne et lillehjerneinfarkt. Terskelen for å henvise videre til sykehus er lav.

Nakkerelatert svimmelhet

Mangler tekst
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content