Ryggtrening – nytt kurs høsten 2018

Kurset arrangeres i samarbeid med Ryggforeningen i Oslo- og Akershus og passer for deg som har ryggplager eller ønsker å forebygge dette gjennom trening under veiledning av fysioterapeut. Kurset har maksimalt 12 deltakere og går over 16 ganger. Treningen foregår i Vollaklinikkens treningslokaler i 1.etasje, Depotgata 20 Lillestrøm. Det er gratis parkering utenfor ved registrering av bilen på automaten ved hovedinngangen.

Treningsdager og tider

 ryggtrening 2

Kartleggingssamtale hos fysioterapeut

Nye deltakere skal før igangsetting gjennom en obligatorisk samtale og fysisk kartlegging med fysioterapeut. Dette er en forutsetning for å kjenne til den enkeltes problemstilling- og historie slik at treningsopplegget kan individualiseres, bli effektivt og trygt.

For booking av time gå inn på vollaklinikken.no og finn et tidspunkt som passer deg i online-bookingen, eller ta kontakt på mail/telefon. Kartleggingstimen koster 430 kr og dekkes av den enkelte i forbindelse med gjennomføring av denne timen.

Tidligere deltakere som har hatt kartleggingssamtale før, trenger ikke en kartleggingstime.

Påmelding og betaling

Send mail til emilie@vollaklinikken.no eller ring 97 73 08 58 om du ønsker å delta eller har spørsmål. Endelig påmelding skjer ved betalt kursavgift som faktureres etter kartleggingstime/første treningstime.

  • Pris per kursdeltaker medlem ryggforeningen/som ønsker å melde seg inn: 1720 kr

  • Pris per kursdeltaker som ikke er medlem i ryggforeningen: 1920 kr

Med vennlig hilsen

Vollaklinikken v/fysioterapeut Emilie S. Sjølie

Vollaklinikken har et pågående samarbeid med Ryggforeningen. Formålet med samarbeidet er å tilby kvalitetssikret utredning, behandling og rehabilitering til Ryggforeningens medlemmer.

Ryggforeningens medlemmer har følgende prisfordeler for førstegangskonsultasjon hos kiropraktor eller fysioterapeut:

Ordinær pris: kr 580

Medlemspris: kr 400

Tillegg fremkommer ved bruk av diagnostisk ultralyd.

Påmeldingsfrist: fredag 31 august