Svimmelhetssenteret

Telefon: 64 80 80 10

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Gamle Fetvei 13
1900 Fetsund

Epost:
catharina@vollaklinikken.no

Vi holder til i 2 etg, samme lokaler som Fet Legesenter, inngang bakside av Rema 1000. Gratis parkering rett utenfor bygget, men du må huske å trekke parkeringslapp eller registrere deg i Easy park-appen. Heis tilgjengelig.

Avbestille eller endre time

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Timer kan avbestilles og endres via vårt online bookingsystem. Du kan også ringe eller sende epost direkte til din terapeut.

Hvis du har time på en mandag så må avbestilling skje før helgen. Timer som avbestilles senere enn dette, uansett årsak, vil bli belastet i sin helhet.

Svimmelhetssenteret

Lillestrøm

Telefon: 64 80 80 10

Tlf: 64 80 80 10

Gamle Fetvei 13
1900 Fetsund

Epost:
catharina@vollaklinikken.no

Vi holder til i 2 etg, samme lokaler som Fet Legesenter, inngang bakside av Rema 1000. Gratis parkering rett utenfor bygget, men du må huske å trekke parkeringslapp eller registrere deg i Easy park-appen. Heis tilgjengelig. 

Avbestille eller endre time

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Timer kan avbestilles og endres via vårt online bookingsystem. Du kan også ringe eller sende epost direkte til din terapeut.

Hvis du har time på en mandag så må avbestilling skje før helgen. Timer som avbestilles senere enn dette, uansett årsak, vil bli belastet i sin helhet.

Svimmelhetssenteret

Lillestrøm

Telefon: 64 80 80 10

Gamle Fetvei 13
1900 Fetsund

Epost:
catharina@vollaklinikken.no

Vi holder til i 2 etg, samme lokaler som Fet Legesenter, inngang bakside av Rema 1000. Gratis parkering rett utenfor bygget, men du må huske å trekke parkeringslapp eller registrere deg i Easy park-appen. Heis tilgjengelig.

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Timer kan avbestilles og endres via vårt online bookingsystem. Du kan også ringe eller sende epost direkte til din terapeut.

Hvis du har time på en mandag så må avbestilling skje før helgen. Timer som avbestilles senere enn dette, uansett årsak, vil bli belastet i sin helhet.

Om svimmelhet

Svimmelhet er en subjektiv følelse der en selv eller omgivelsene er i bevegelse. Det kan beskrives som rotatorisk, nautisk, ørhet, blodtrykksfallfølelse, ustøhet, duvende, ullenhet osv.

Symptomene opptrer ofte hos eldre, men kan også ramme yngre personer. Det er mange årsaker til svimmelhet og det er derfor viktig med grundig undersøkelse for å finne frem til riktig behandling.

Hos oss får du den beste hjelpen av autorisert helsepersonell med spesialkompetanse på svimmelhet.

Om svimmelhet

Svimmelhet er en subjektiv følelse der en selv eller omgivelsene er i bevegelse. Det kan beskrives som rotatorisk, nautisk, ørhet, blodtrykksfall følelse, ustøhet, duvende, ullenhet osv.

Symptomene opptrer ofte hos eldre, men kan også ramme yngre personer. Det er mange årsaker til svimmelhet og det er derfor viktig med grundig undersøkelse for å finne frem til riktig behandling.

Hos oss får du den beste hjelpen av autorisert helsepersonell med spesialkompetanse på svimmelhet.

Her møter du

Når du bestiller time ved Svimmelhetssenteret på Vollaklinikken møter du Catharina Gjerde Håkonsen. Catharina har videreutdannelse gjennom blant annet Høgskolen på Vestlandet og Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Hun har flere års fartstid i klinisk utredning og behandling av svimmelhet og ulike sykdommer i balanseorganet.

Svimmelhetssenteret samarbeider tett med fastleger, balansefysioterapeuter og Øre-Nese-Hals leger.

Catharina jobber også med TRV-stol behandling for krystallsyke hos Øre-Nese-Hals lege Karl Nordfalk på Lille Grensen i Oslo. Timer der kan bookes gjennom nordfalkonh.no

Når du bestiller
time møter du

Catharina og Lars, terapeuter med høy kompetanse innen balanse- og svimmelhetsproblematikk. Catharina startet Svimmelhetssenteret i 2016, og siden 2021 har hun fått med seg fysioterapeut Lars Nilsen Rønningen som er under utdanning og overtar praksisen ved avdelingen i Lillestrøm.

Her møter du

Når du bestiller time ved Svimmelhetssenteret på Vollaklinikken møter du Catharina Gjerde Håkonsen. Catharina har videreutdannelse gjennom blant annet Høgskolen på Vestlandet og Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Hun har flere års fartstid i klinisk utredning og behandling av svimmelhet og ulike sykdommer i balanseorganet.

Svimmelhetssenteret samarbeider tett med fastleger, balansefysioterapeuter og Øre-Nese-Hals leger.

Catharina jobber også med TRV-stol behandling for krystallsyke hos Øre-Nese-Hals lege Karl Nordfalk på Lille Grensen i Oslo. Timer der kan bookes gjennom nordfalkonh.no

Om svimmelhet

Svimmelhet er en subjektiv følelse der en selv eller omgivelsene er i bevegelse. Det kan beskrives som rotatorisk, nautisk, ørhet, blodtrykksfall følelse, ustøhet, duvende, ullenhet osv.

Symptomene opptrer ofte hos eldre, men kan også ramme yngre personer. Det er mange årsaker til svimmelhet og det er derfor viktig med grundig undersøkelse for å finne frem til riktig behandling.

Hos oss får du den beste hjelpen av autorisert helsepersonell med spesialkompetanse på svimmelhet.

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Her møter du

Når du bestiller time ved Svimmelhetssenteret på Vollaklinikken møter du Catharina Gjerde Håkonsen. Catharina har videreutdannelse gjennom blant annet Høgskolen på Vestlandet og Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Hun har flere års fartstid i klinisk utredning og behandling av svimmelhet og ulike sykdommer i balanseorganet.

Svimmelhetssenteret samarbeider tett med fastleger, balansefysioterapeuter og Øre-Nese-Hals leger.

Catharina jobber også med TRV-stol behandling for krystallsyke hos Øre-Nese-Hals lege Karl Nordfalk på Lille Grensen i Oslo. Timer der kan bookes gjennom nordfalkonh.no

Les mer om ulike årsaker til svimmelhet

Les mer om ulike årsaker til svimmelhet

Krystallsyke

Intro

Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) er en av de mest vanlige årsaken til svimmelhet. Ca 80 000 får dette hvert år. Balanseorganet i indre øret består blant annet av tre bueganger i hvert øre og en liten sekk med krystaller som heter utriculus.

Buegangene står nesten vinkelrette på hverandre og er væskefylte kanaler som registrerer bestemte hodebevegelser og sender denne informasjonen til hjernen, slik at vi vet hvor vi befinner oss i rommet. Krystaller (otolitter) som befinner seg like ved buegangene kan løsne og føre til kratig svimmelhet. Tilstanden har blitt gjenkjent siden slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet og fikk mye oppmerksomhet på 80-tallet. Tilstanden er ufarlig, men svært ubehagleig og invalidiserende. Svimmelheten er ofte kortvarig og beskrevet som rotatorisk. Plagene forverres med hodebevegelser, ofte når man legger seg bakover i seng, ruller fra side til side eller setter seg opp igjen.

Vi skiller mellom to typer krystallsyke: Canalithiasis og cupulolithiasis. Den førtnevnte er mest vanlig og skyldes at otolittene beveger seg fritt i buegangen. Den andre typen er noe mer sjelden og skyldes en statisk feilfunksjon av et lite området i buegangen. Begge typer kan behandles.

Årsak
Årsaken til krystallsyke er fortsatt ukjent (idiopatisk). Det diskuteres dog hvorvidt hormoner spiller en rolle, da man ser at flertallet av pasientgruppen er middelaldrende kvinner. Hodetraumer, stress og visse typer idretter kan trigge tilstanden. Akkurat som med resten av kroppen, skjer det endring i balanseorganet når vi blir eldre. Otolittene endres noe i karakter og vi tror dette kan være en del av årsaken til at eldre er hyppigere rammet enn yngre pasienter. Krystallsyken kan også oppstå sekundært til andre indreøre-tilstander som virus på balansenerven og mènièrs sykdom.

Symptomer

• Svimmelhet (nautisk/rotatorisk)

• Kvalme (sjelden oppkast)

• Hodepine og nakkestivhet/ trykkfornemmelse rundt øret

• Vanskelig å fokusere

• Ustøhet

• Falltendens

• Slitenhet, lite energi

Undersøkelse og behandling
Ved hjelp av moderne utstyr kan vår balanseterapeut utrede og behandle plagene krystallsyke. I følge forskning blir 70-90 prosent bra etter èn behandling. En grundig nevrologisk undersøkelse for å utelukke noe mer alvorlige tilstander blir også ivaretatt. Man oppnår ofte raskere bedring ved tidlig utredning og riktig behandling.

Hva kan du gjøre selv?
Dersom man har fått diagnosen krystallsyke av en autorisert helseterapeut/lege, er det lettere å vite hva man kan gjøre selv. Det finnes flere øvelser som kan gjøres hjemme for å hjelpe krystallene på plass. Det kan være gunstig å gjøre dette under oppsyn av en kompetent behandler i starten. Har man hatt langvarig krystallsyke, kan det være gunstig med andre øvelser for å stimulere det vestibulære system. Dette kaller vi vestibulær rehabilitering.

Når skal du oppsøke hjelp?
Når det gjelder svimmelhet, bør man oppsøke hjelp snarest for å utelukke alvorlige sykdommer. Dette gjelder både for akutte og kroniske tilstander. Mindre alvorlige sykdommer som krystallsyke kan behandles med en gang, men bør fortsatt undersøkes. Det sistnevnte responderer ofte raskt og behandlingsforløpet er som oftes kort. Mistanke om mer alvorlige tilstander blir henvist videre for videre utredning

Krystallsyke

Intro

Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) er en av de mest vanlige årsaken til svimmelhet. Ca 80 000 får dette hvert år. Balanseorganet i indre øret består blant annet av tre bueganger i hvert øre og en liten sekk med krystaller som heter utriculus.

Buegangene står nesten vinkelrette på hverandre og er væskefylte kanaler som registrerer bestemte hodebevegelser og sender denne informasjonen til hjernen, slik at vi vet hvor vi befinner oss i rommet. Krystaller (otolitter) som befinner seg like ved buegangene kan løsne og føre til kratig svimmelhet. Tilstanden har blitt gjenkjent siden slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet og fikk mye oppmerksomhet på 80-tallet. Tilstanden er ufarlig, men svært ubehagleig og invalidiserende. Svimmelheten er ofte kortvarig og beskrevet som rotatorisk. Plagene forverres med hodebevegelser, ofte når man legger seg bakover i seng, ruller fra side til side eller setter seg opp igjen.Vi skiller mellom to typer krystallsyke: Canalithiasis og cupulolithiasis. Den førtnevnte er mest vanlig og skyldes at otolittene beveger seg fritt i buegangen. Den andre typen er noe mer sjelden og skyldes en statisk feilfunksjon av et lite området i buegangen. Begge typer kan behandles.

Årsak

Årsaken til krystallsyke er fortsatt ukjent (idiopatisk). Det diskuteres dog hvorvidt hormoner spiller en rolle, da man ser at flertallet av pasientgruppen er middelaldrende kvinner. Hodetraumer, stress og visse typer idretter kan trigge tilstanden. Akkurat som med resten av kroppen, skjer det endring i balanseorganet når vi blir eldre. Otolittene endres noe i karakter og vi tror dette kan være en del av årsaken til at eldre er hyppigere rammet enn yngre pasienter. Krystallsyken kan også oppstå sekundært til andre indreøre-tilstander som virus på balansenerven og mènièrs sykdom.

 

 

Symptomer

• Svimmelhet (nautisk/rotatorisk)

• Kvalme (sjelden oppkast)

• Hodepine og nakkestivhet/ trykkfornemmelse rundt øret

• Vanskelig å fokusere

• Ustøhet

• Falltendens

• Slitenhet, lite energi

Undersøkelse og behandling

Ved hjelp av moderne utstyr kan vår balanseterapeut utrede og behandle plagene krystallsyke. I følge forskning blir 70-90 prosent bra etter èn behandling. En grundig nevrologisk undersøkelse for å utelukke noe mer alvorlige tilstander blir også ivaretatt. Man oppnår ofte raskere bedring ved tidlig utredning og riktig behandling.

Hva kan du gjøre selv?

Dersom man har fått diagnosen krystallsyke av en autorisert helseterapeut/lege, er det lettere å vite hva man kan gjøre selv. Det finnes flere øvelser som kan gjøres hjemme for å hjelpe krystallene på plass. Det kan være gunstig å gjøre dette under oppsyn av en kompetent behandler i starten. Har man hatt langvarig krystallsyke, kan det være gunstig med andre øvelser for å stimulere det vestibulære system. Dette kaller vi vestibulær rehabilitering.

Når skal du oppsøke hjelp?

Når det gjelder svimmelhet, bør man oppsøke hjelp snarest for å utelukke alvorlige sykdommer. Dette gjelder både for akutte og kroniske tilstander. Mindre alvorlige sykdommer som krystallsyke kan behandles med en gang, men bør fortsatt undersøkes. Det sistnevnte responderer ofte raskt og behandlingsforløpet er som oftes kort. Mistanke om mer alvorlige tilstander blir henvist videre for videre utredning

Virus på balansenerven

Intro

Vestibularis nevritt rammes mellom 200-800 personer i løpet av et år. Tilstanden er svært invalidiserende og skyldes trolig reaktivering av herpes simplex, øvre luftveisinfeksjoner eller andre nevrotrope virus. Dette fører til at nerven hovner opp og blir klemt i kanalen der den ligger. Dette forårsaker kompresjon av nerven som videre fører til konstant svimmelet (se symptomer under)..

Årsak

Symptomer

• Akutt svimmelhet (vertigo)

• Brekninger og eller oppkast

• Falltendens og eller ustøhet

• Trykkfornemmelse i øret

• Tinnitus/øresus

• Kvalme

• Hodepine/nakke/kjeve-smerter

Undersøkelse og behandling
Pasienten blir grundig undersøkt spesielt nevrologiske ved hjelp av moderne utstyr for å utelukke sentralnevrøs årsak. Pasienter blir ofte henvist til fastlege for vurdering medikamenter i akuttfasen for å forkorte sykdomsforløpet når diagnosen er satt

Hva kan du gjøre selv?
Sengeleie ved behov, men det er viktig å være i mest mulig aktivitet (innenfor hva man tåler). Hypping hvile og pauser er viktig. Målrettede øvelser (vestibulær rehabilitering) bør gis tidlig av terapeuten og gjøres på egenhånd ofte i flere uker for å forebygging av kronisk svimmelhet og forkorte sykdomsforløpet..

Når skal du oppsøke hjelp?
Pasienter bes kontakte lege/legevakt eller kompetent helseterapeut snarest i akutttifasen da symptomene kan ligne et lillehjerneinfarkt. Terskelen for å henvise videre til sykehus er lav.

Virus på balansenerven

Intro

Vestibularis nevritt rammes mellom 200-800 personer i løpet av et år. Tilstanden er svært invalidiserende og skyldes trolig reaktivering av herpes simplex, øvre luftveisinfeksjoner eller andre nevrotrope virus. Dette fører til at nerven hovner opp og blir klemt i kanalen der den ligger. Dette forårsaker kompresjon av nerven som videre fører til konstant svimmelet (se symptomer under)..

Årsak

Symptomer

• Akutt svimmelhet (vertigo)

• Brekninger og eller oppkast

• Falltendens og eller ustøhet

• Trykkfornemmelse i øret

• Tinnitus/øresus

• Kvalme

• Hodepine/nakke/kjeve-smerter

 

Undersøkelse og behandling

Pasienten blir grundig undersøkt spesielt nevrologiske ved hjelp av moderne utstyr for å utelukke sentralnevrøs årsak. Pasienter blir ofte henvist til fastlege for vurdering medikamenter i akuttfasen for å forkorte sykdomsforløpet når diagnosen er satt

Hva kan du gjøre selv?
Sengeleie ved behov, men det er viktig å være i mest mulig aktivitet (innenfor hva man tåler). Hypping hvile og pauser er viktig. Målrettede øvelser (vestibulær rehabilitering) bør gis tidlig av terapeuten og gjøres på egenhånd ofte i flere uker for å forebygging av kronisk svimmelhet og forkorte sykdomsforløpet..

Når skal du oppsøke hjelp?
Pasienter bes kontakte lege/legevakt eller kompetent helseterapeut snarest i akutttifasen da symptomene kan ligne et lillehjerneinfarkt. Terskelen for å henvise videre til sykehus er lav.

Nakkerelatert svimmelhet

Intro

Pasienten

Årsak
Pasienten

Symptomer

Pasienten

Undersøkelse og behandling
Pasienten

Hva kan du gjøre selv?

Pasienten

Når skal du oppsøke hjelp?

Pasienten

Nakkerelatert svimmelhet

Intro

Pasienten

Årsak
Pasienten

Symptomer

Pasienten

Undersøkelse og behandling
Pasienten

Hva kan du gjøre selv?

Pasienten

Når skal du oppsøke hjelp?

Pasienten