Lars Nilsen Rønningen
– Fysioterapeut

Epost: lars@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10

(For time med HELFO støtte: send forespørsel om time til lars@vollaklinikken.no)

Fysioterapeut/Osteopat

Lars er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo, Mensendieck, i 2006, og har tatt en 5-årig deltidsutdannelse innen osteopati, hvor han var ferdig utdannet i 2015.

I 2018 ble han ferdig kognitiv terapeut innen fysikalsk medisin. Lars jobber med kommunal avtale og det vil si at behandling hos han inngår i frikortsordningen.

Lars har stort sett jobbet på institutt, og er opptatt av en helhetlig tankegang i møte med pasientene. Som fysioterapeut, osteopat og kognitiv terapeut er han opptatt av å gjøre gode kliniske undersøkelser, men også undersøke hvordan pasienten forholder seg til lidelsen/ plagene sine. Siden det er viktig å få en god forståelse av pasienten og vedkommendes totalbelastning setter han alltid av en klokketime til en førstegangskonsultasjon.

Behandlingene kan variere fra undervisning, for å øke pasientens forståelse av sin egen situasjon, til aktive mestringsstrategier, eller til behandling på benk.

Han er også opptatt av god folkehelse, og vil så snart som mulig starte opp gruppe-behandlinger, i god mensendieck-ånd.


Lars Nilsen Rønningen

– Fysioterapeut

Epost: lars@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10

(For time med HELFO støtte: send forespørsel om time til lars@vollaklinikken.no

Fysioterapeut/Osteopat
Lars er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo, Mensendieck, i 2006, og har tatt en 5-årig deltidsutdannelse innen osteopati, hvor han var ferdig utdannet i 2015.

I 2018 ble han ferdig kognitiv terapeut innen fysikalsk medisin. Lars jobber med kommunal avtale og det vil si at behandling hos han inngår i frikortsordningen.

Lars har stort sett jobbet på institutt, og er opptatt av en helhetlig tankegang i møte med pasientene. Som fysioterapeut, osteopat og kognitiv terapeut er han opptatt av å gjøre gode kliniske undersøkelser, men også undersøke hvordan pasienten forholder seg til lidelsen/ plagene sine. Siden det er viktig å få en god forståelse av pasienten og vedkommendes totalbelastning setter han alltid av en klokketime til en førstegangskonsultasjon.

Behandlingene kan variere fra undervisning, for å øke pasientens forståelse av sin egen situasjon, til aktive mestringsstrategier, eller til behandling på benk.

Han er også opptatt av god folkehelse, og vil så snart som mulig starte opp gruppe-behandlinger, i god mensendieck-ånd.


Lars Nilsen Rønningen

– Fysioterapeut

Epost: lars@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10
(For time med HELFO støtte: send forespørsel om time til lars@vollaklinikken.no)

Fysioterapeut
Osteopat

Lars er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo, Mensendieck, i 2006, og har tatt en 5-årig deltidsutdannelse innen osteopati, hvor han var ferdig utdannet i 2015.

I 2018 ble han ferdig kognitiv terapeut innen fysikalsk medisin. Lars jobber med kommunal avtale og det vil si at behandling hos han inngår i frikortsordningen.

Lars har stort sett jobbet på institutt, og er opptatt av en helhetlig tankegang i møte med pasientene. Som fysioterapeut, osteopat og kognitiv terapeut er han opptatt av å gjøre gode kliniske undersøkelser, men også undersøke hvordan pasienten forholder seg til lidelsen/ plagene sine. Siden det er viktig å få en god forståelse av pasienten og vedkommendes totalbelastning setter han alltid av en klokketime til en førstegangskonsultasjon.

Behandlingene kan variere fra undervisning, for å øke pasientens forståelse av sin egen situasjon, til aktive mestringsstrategier, eller til behandling på benk.

Han er også opptatt av god folkehelse, og vil så snart som mulig starte opp gruppe-behandlinger, i god mensendieck-ånd.