Are Bredesen
– Fysioterapeut

Epost: are@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10
Mob: 91844314

Tilleggsutdanning og kurs:

  • Mastergrad i diagnostisk ultralyd (MSc Medical Ultrasound)

Interessefelt:

  • Ultralydundersøkelse av muskel- og skjelettsystemet

Spesialist i Muskel- og skjelett Fysioterapi MPFF

Spesialist i Muskel- og skjelett Ultralyd MPFF

Are er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo i 1998, og er Spesialist i Muskel- og Skjelett Fysioterapi (MPFF) siden 2005, en spesialistutdannelse innen Ortopedisk Medisin (OMI). Ortopedisk Medisin er basert på den engelske legen James Cyriax’s banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling av muskel-skjelettlidelser, og videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Are har lang erfaring innen diagnostikk og behandling av muskel-skjelettlidelser etter OMI-metoden. Som OMI’er er han spesielt opptatt av en god klinisk undersøkelse som tar hensyn til helheten i pasientens problematikk, og hvor undersøkelsen suppleres av bl.a. bildediagnostikk med ultralyd. Det settes av god tid til en første gangs undersøkelse, og det er ikke uvanlig at en slik utredning tar en klokketime første gangen. En presis diagnose er en forutsetning for riktig valg av behandling og vellykket resultat.

Are har de siste årene jobbet primært med utredninger, ultralyddiagnostikk, ultralydveiledet injeksjonsbehandling og -prosedyrer, PRP-behandling (blodplateberiket plasma) samt Trykkbølgebehandling (rESWT). Han er utdannet med Diploma in Injection Therapy (SOMM) fra Middlesex University i London og er Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd (MPFF) som en av de første i Norge.

Are Bredesen – Fysioterapeut

Epost: are@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10
Mob: 91 84 43 14

Are er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo i 1998, og er Spesialist i Muskel- og Skjelett Fysioterapi (MPFF) siden 2005, en spesialistutdannelse innen Ortopedisk Medisin (OMI). Ortopedisk Medisin er basert på den engelske legen James Cyriax’s banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling av muskel-skjelettlidelser, og videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Are har lang erfaring innen diagnostikk og behandling av muskel-skjelettlidelser etter OMI-metoden. Som OMI’er er han spesielt opptatt av en god klinisk undersøkelse som tar hensyn til helheten i pasientens problematikk, og hvor undersøkelsen suppleres av bl.a. bildediagnostikk med ultralyd. Det settes av god tid til en første gangs undersøkelse, og det er ikke uvanlig at en slik utredning tar en klokketime første gangen. En presis diagnose er en forutsetning for riktig valg av behandling og vellykket resultat.

Are har de siste årene jobbet primært med utredninger, ultralyddiagnostikk, ultralydveiledet injeksjonsbehandling og -prosedyrer, PRP-behandling (blodplateberiket plasma) samt Trykkbølgebehandling (rESWT). Han er utdannet med Diploma in Injection Therapy (SOMM) fra Middlesex University i London og er Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd (MPFF) som en av de første i Norge.

 

Are Bredesen
– Fysioterapeut

Epost: are@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10
Mob: 91844314

Tilleggsutdanning og kurs:

  • Mastergrad i diagnostisk ultralyd (MSc Medical Ultrasound)

Interessefelt:

  • Ultralydundersøkelse av muskel- og skjelettsystemet

Spesialist i Muskel- og skjelett Fysioterapi MPFF

Spesialist i Muskel- og skjelett Ultralyd MPFF

Are er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo i 1998, og er Spesialist i Muskel- og Skjelett Fysioterapi (MPFF) siden 2005, en spesialistutdannelse innen Ortopedisk Medisin (OMI). Ortopedisk Medisin er basert på den engelske legen James Cyriax’s banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling av muskel-skjelettlidelser, og videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Are har lang erfaring innen diagnostikk og behandling av muskel-skjelettlidelser etter OMI-metoden. Som OMI’er er han spesielt opptatt av en god klinisk undersøkelse som tar hensyn til helheten i pasientens problematikk, og hvor undersøkelsen suppleres av bl.a. bildediagnostikk med ultralyd. Det settes av god tid til en første gangs undersøkelse, og det er ikke uvanlig at en slik utredning tar en klokketime første gangen. En presis diagnose er en forutsetning for riktig valg av behandling og vellykket resultat.

Are har de siste årene jobbet primært med utredninger, ultralyddiagnostikk, ultralydveiledet injeksjonsbehandling og -prosedyrer, PRP-behandling (blodplateberiket plasma) samt Trykkbølgebehandling (rESWT). Han er utdannet med Diploma in Injection Therapy (SOMM) fra Middlesex University i London og er Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd (MPFF) som en av de første i Norge.