Kjersti Nåvik – Fotterapeut

Epost: kjersti.naavik@outlook.com
Tel: 90985736

Fotterapeut MNFF

Kjersti Nåvik er fra Lillestrøm. Hun er utdannet fotterapeut siden 1985 fra Rosenvilde videregående skole.
Har drevet Fotterapeuten i Lillestrøm siden 1999.
Spesialkompetanse innen diabetes, og bred erfaring innen fotrelaterte problemer.

Kjersti Nåvik
– Fotterapeut

Epost: kjersti.naavik@outlook.com
Tel: 90985736

Fotterapeut MNFF

Kjersti Nåvik er fra Lillestrøm. Hun er utdannet fotterapeut siden 1985 fra Rosenvilde videregående skole.
Har drevet Fotterapeuten i Lillestrøm siden 1999.
Spesialkompetanse innen diabetes, og bred erfaring innen fotrelaterte problemer.

Kjersti Nåvik
-Fotterapeut

Epost: kjersti.naavik@outlook.com

Tel: 90985736

Fotterapeut MNFF

Kjersti Nåvik er fra Lillestrøm. Hun er utdannet fotterapeut siden 1985 fra Rosenvilde videregående skole.
Har drevet Fotterapeuten i Lillestrøm siden 1999.
Spesialkompetanse innen diabetes, og bred erfaring innen fotrelaterte problemer.

Oda har god kompetanse innen behandling av både akutte og belastningsrelaterte plager. Hennes hovedfokus er nøyaktig diagnostikk som grunnlag for videre behandling av plager, skader og sykdommer i muskel- og skjelettapparatet. En aktiv tilnærming til pasienten og hjelp til selvhjelp er sentralt for Oda som fysioterapeut.