Diana Nystuen – Fysioterapeut

Epost: diana@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10

Tilleggsutdanning og kurs

 • AktivA (aktiv med artrose)
 • Bekkenleddsmerte 1
 • Idrettsmedisin for fysioterapeuter trinn1
 • Dry needling for fysioterapeuter
 • Redcord fase 1
 • Solekurs trinn 1

Diana vikarier for Lars Nilsen Rønningen og har kommunalt driftstilskudd. Dette innebærer at behandlingen er inkludert i frikortordningen. For time send forespørsel til diana@vollaklinikken.no.

Diana er utdannet fysioterapeut ved Oslomet Storbyuniversitet i 2017, med Mastergrad i Helsevitenskap Muskel- og Skjeletthelse i 2020. Hun har siden jobbet som privatpraktiserende i både Oslo og Lillestrømområdet.

Diana har også flere års erfaring som personlig trener, og har en aktiv tilnærming i sin behandling.

Diana Nystuen
– Fysioterapeut

Epost: diana@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10

Tilleggsutdanning og kurs:

 • AktivA (aktiv med artrose)

 • Bekkenleddsmerte 1

 • Idrettsmedisin for fysioterapeuter trinn1

 • Dry needling for fysioterapeuter

 • Redcord fase 1

 • Solekurs trinn 1

Diana vikarier for Lars Nilsen Rønningen og har kommunalt driftstilskudd. Dette innebærer at behandlingen er inkludert i frikortordningen. For time send forespørsel til diana@vollaklinikken.no.

Diana er utdannet fysioterapeut ved Oslomet Storbyuniversitet i 2017, med Mastergrad i Helsevitenskap Muskel- og Skjeletthelse i 2020. Hun har siden jobbet som privatpraktiserende i både Oslo og Lillestrømområdet.

Diana har også flere års erfaring som personlig trener, og har en aktiv tilnærming i sin behandling.

Diana Nystuen
– Fysioterapeut

Epost: diana@vollaklinikken.no
Tel: 64 80 80 10

 

Tilleggsutdanning og kurs:

 • AktivA (aktiv med artrose)

 • Bekkenleddsmerte 1

 • Idrettsmedisin for fysioterapeuter trinn1

 • Dry needling for fysioterapeuter

 • Redcord fase 1

 • Solekurs trinn 1

Diana vikarier for Lars Nilsen Rønningen og har kommunalt driftstilskudd. Dette innebærer at behandlingen er inkludert i frikortordningen. For time send forespørsel til diana@vollaklinikken.no.

Diana er utdannet fysioterapeut ved Oslomet Storbyuniversitet i 2017, med Mastergrad i Helsevitenskap Muskel- og Skjeletthelse i 2020. Hun har siden jobbet som privatpraktiserende i både Oslo og Lillestrømområdet.

Diana har også flere års erfaring som personlig trener, og har en aktiv tilnærming i sin behandling.

Oda har god kompetanse innen behandling av både akutte og belastningsrelaterte plager. Hennes hovedfokus er nøyaktig diagnostikk som grunnlag for videre behandling av plager, skader og sykdommer i muskel- og skjelettapparatet. En aktiv tilnærming til pasienten og hjelp til selvhjelp er sentralt for Oda som fysioterapeut.