Hofte, kne og fot

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Vår hjemmeside er nylig fornyet, men det gjenstår fortsatt litt arbeid med noen av sidene som omhandler hva vi behandler. Mer ufyllende informasjon kommer!