Medikamentoverforbruk og kronisk hodepine

Medikamentoverforbruk og kronisk hodepine

Medikamentoverforbruk og
kronisk hodepine

Medikamentoverforbruk og kronisk hodepine

Hvor mange mennesker lider av kronisk hodepine?

På verdensbasis er det anslått at over 63 millioner mennesker lider av kronisk hodepine relatert til overforbruk av medisiner, medikamentoverforbrukshodepine (MOH). En representasjon på 1-2 % av den generelle befolkningen er en tilstand som de fleste kan unngå eller behandle gjennom oppdatert helsehjelp og pasientrådgivning. Det er ikke bare et handikap for dem som lider av kronisk hodepine, men det koster også samfunnet mye penger. I gjennomsnitt koster en tilfelle av overforbruk av hodepine medisiner samfunnet tre ganger mer enn migrenemedisiner årlig. “Ifølge ulike studier varierer disse tallene fra 3.500-10.000 euro årlig, avhengig av landet og ressursene som brukes i helsevesenet.”

Har jeg medikamenter overforbruk hodepine? Dette er kriteriene.

I henhold til den internasjonale klassifiseringen av hodepinesykdommer (ICHD-3) kjennetegnes MO av følgende sjekkliste:

 • Har du hodepine?
 • Har du hodepine i mer enn 15 dager i måneden?
 • Har du hatt hodepine i tre sammenhengende måneder?
 • Har du tatt smertestillende medisiner mot hodepine mer enn 15 dager i måneden i tre sammenhengende måneder?
Migrene – Overforbruk av medikamenter hodepine.

For migrenepasienter refererer dette til bruk av medisiner i mer enn åtte dager i måneden i tre sammenhengende måneder, slik man ser ved kronisk migrene.

Vanlige årsaker til kronisk hodepine:

 • Feil egenbehandling med smertestillende midler.
 • Feil diagnose av en eksisterende hodepine
 • Overforbruk av reseptbelagte medisiner.
 • Kroniske smerter som fører til MOH.
Medisiner som bidrar til MOH
 • Kombinasjoner av smertestillende midler; 39-42 %.
 • Reseptfrie smertestillende midler; 29-38 %. –
 • riptaner; 12-20 %.
 • Opioider; 6 %.
 • Ergotamin; 4-11 %.

I den generelle befolkningen er reseptfrie legemidler (86 %) og svake opioider (9 %) de vanligste årsakene til MOH. Disse medisinene brukes ofte mot spenningshodepine, migrene, klasehodepine og posttraumatisk hodepine fra for eksempel hjernerystelse.

Hva skjer i kroppen når kronisk hodepine skyldes overforbruk av medisiner?

Det er flere teorier bak mekanismene til MOH. En hodepine blir kronisk på grunn av økt følsomhet for smerteintensitet og varer mer enn tre måneder. Kronisk smerte kan oppstå fra en skade eller årsak som har vedvart over en lengre periode. Hjernen blir vant til gjentatte smertesignaler, noe som endrer den langsiktige kjemiske kommunikasjonen mellom nervene i hjernen. Det skal derfor ikke mye til for å overskride smerteterskelen vår. Kan langvarig hodepine føre til andre ubehag og smerter? Kronisk smerte oppstår når smerteintensiteten og varigheten øker. Dette gjør oss mer utsatt for andre plager, som depresjon og angst.

Kan medisinrelatert hodepine være genetisk?

Genetiske faktorer, inkludert MOH, spiller en rolle i mottakelighet for hodepine. Risikoen øker tredoblet hvis du har en familiehistorie med MOH eller annet stoffmisbruk.

Hvordan unngå hodepine ved overforbruk av medisiner

Søk råd fra spesialisert helsepersonell for riktig diagnostisering og behandling. Unngå overforbruk av smertestillende, og følg anbefalt dosering og hyppighet. Hvis du opplever bivirkninger av medisinen, ta kontakt med helsepersonell. På Vollaklikken samarbeider vi med fastleger og nevrologer for å diagnostisere og behandle hodepine og migrene i henhold til internasjonale spesialiststandarder. Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 64 80 80 10.

Medikamentoverforbruk og kronisk hodepine

Hvor mange mennesker lider av kronisk hodepine?

På verdensbasis er det anslått at over 63 millioner mennesker lider av kronisk hodepine relatert til overforbruk av medisiner, medikamentoverforbrukshodepine (MOH). En representasjon på 1-2 % av den generelle befolkningen er en tilstand som de fleste kan unngå eller behandle gjennom oppdatert helsehjelp og pasientrådgivning. Det er ikke bare et handikap for dem som lider av kronisk hodepine, men det koster også samfunnet mye penger. I gjennomsnitt koster en tilfelle av overforbruk av hodepine medisiner samfunnet tre ganger mer enn migrenemedisiner årlig. “Ifølge ulike studier varierer disse tallene fra 3.500-10.000 euro årlig, avhengig av landet og ressursene som brukes i helsevesenet.”

Har jeg medikamenter overforbruk hodepine? Dette er kriteriene.

I henhold til den internasjonale klassifiseringen av hodepinesykdommer (ICHD-3) kjennetegnes MO av følgende sjekkliste:

 • Har du hodepine?
 • Har du hodepine i mer enn 15 dager i måneden?
 • Har du hatt hodepine i tre sammenhengende måneder?
 • Har du tatt smertestillende medisiner mot hodepine mer enn 15 dager i måneden i tre sammenhengende måneder?
Migrene – Overforbruk av medikamenter hodepine.

For migrenepasienter refererer dette til bruk av medisiner i mer enn åtte dager i måneden i tre sammenhengende måneder, slik man ser ved kronisk migrene.

Vanlige årsaker til kronisk hodepine:

 • Feil egenbehandling med smertestillende midler.
 • Feil diagnose av en eksisterende hodepine
 • Overforbruk av reseptbelagte medisiner.
 • Kroniske smerter som fører til MOH.
Medisiner som bidrar til MOH
 • Kombinasjoner av smertestillende midler; 39-42 %.
 • Reseptfrie smertestillende midler; 29-38 %. –
 • riptaner; 12-20 %.
 • Opioider; 6 %.
 • Ergotamin; 4-11 %.

I den generelle befolkningen er reseptfrie legemidler (86 %) og svake opioider (9 %) de vanligste årsakene til MOH. Disse medisinene brukes ofte mot spenningshodepine, migrene, klasehodepine og posttraumatisk hodepine fra for eksempel hjernerystelse.

Hva skjer i kroppen når kronisk hodepine skyldes overforbruk av medisiner?

Det er flere teorier bak mekanismene til MOH. En hodepine blir kronisk på grunn av økt følsomhet for smerteintensitet og varer mer enn tre måneder. Kronisk smerte kan oppstå fra en skade eller årsak som har vedvart over en lengre periode. Hjernen blir vant til gjentatte smertesignaler, noe som endrer den langsiktige kjemiske kommunikasjonen mellom nervene i hjernen. Det skal derfor ikke mye til for å overskride smerteterskelen vår. Kan langvarig hodepine føre til andre ubehag og smerter? Kronisk smerte oppstår når smerteintensiteten og varigheten øker. Dette gjør oss mer utsatt for andre plager, som depresjon og angst.

Kan medisinrelatert hodepine være genetisk?

Genetiske faktorer, inkludert MOH, spiller en rolle i mottakelighet for hodepine. Risikoen øker tredoblet hvis du har en familiehistorie med MOH eller annet stoffmisbruk.

Hvordan unngå hodepine ved overforbruk av medisiner

Søk råd fra spesialisert helsepersonell for riktig diagnostisering og behandling. Unngå overforbruk av smertestillende, og følg anbefalt dosering og hyppighet. Hvis du opplever bivirkninger av medisinen, ta kontakt med helsepersonell. På Vollaklikken samarbeider vi med fastleger og nevrologer for å diagnostisere og behandle hodepine og migrene i henhold til internasjonale spesialiststandarder. Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 64 80 80 10.

Medikamentoverforbruk og kronisk hodepine

Hvor mange mennesker lider av kronisk hodepine?

På verdensbasis er det anslått at over 63 millioner mennesker lider av kronisk hodepine relatert til overforbruk av medisiner, medikamentoverforbrukshodepine (MOH). En representasjon på 1-2 % av den generelle befolkningen er en tilstand som de fleste kan unngå eller behandle gjennom oppdatert helsehjelp og pasientrådgivning. Det er ikke bare et handikap for dem som lider av kronisk hodepine, men det koster også samfunnet mye penger. I gjennomsnitt koster en tilfelle av overforbruk av hodepine medisiner samfunnet tre ganger mer enn migrenemedisiner årlig. “Ifølge ulike studier varierer disse tallene fra 3.500-10.000 euro årlig, avhengig av landet og ressursene som brukes i helsevesenet.”

Har jeg medikamenter overforbruk hodepine? Dette er kriteriene.

I henhold til den internasjonale klassifiseringen av hodepinesykdommer (ICHD-3) kjennetegnes MO av følgende sjekkliste:

 • Har du hodepine?
 • Har du hodepine i mer enn 15 dager i måneden?
 • Har du hatt hodepine i tre sammenhengende måneder?
 • Har du tatt smertestillende medisiner mot hodepine mer enn 15 dager i måneden i tre sammenhengende måneder?
Migrene – Overforbruk av medikamenter hodepine.

For migrenepasienter refererer dette til bruk av medisiner i mer enn åtte dager i måneden i tre sammenhengende måneder, slik man ser ved kronisk migrene.

Vanlige årsaker til kronisk hodepine:

 • Feil egenbehandling med smertestillende midler.
 • Feil diagnose av en eksisterende hodepine
 • Overforbruk av reseptbelagte medisiner.
 • Kroniske smerter som fører til MOH.
Medisiner som bidrar til MOH
 • Kombinasjoner av smertestillende midler; 39-42 %.
 • Reseptfrie smertestillende midler; 29-38 %. –
 • riptaner; 12-20 %.
 • Opioider; 6 %.
 • Ergotamin; 4-11 %.

I den generelle befolkningen er reseptfrie legemidler (86 %) og svake opioider (9 %) de vanligste årsakene til MOH. Disse medisinene brukes ofte mot spenningshodepine, migrene, klasehodepine og posttraumatisk hodepine fra for eksempel hjernerystelse.

Hva skjer i kroppen når kronisk hodepine skyldes overforbruk av medisiner?

Det er flere teorier bak mekanismene til MOH. En hodepine blir kronisk på grunn av økt følsomhet for smerteintensitet og varer mer enn tre måneder. Kronisk smerte kan oppstå fra en skade eller årsak som har vedvart over en lengre periode. Hjernen blir vant til gjentatte smertesignaler, noe som endrer den langsiktige kjemiske kommunikasjonen mellom nervene i hjernen. Det skal derfor ikke mye til for å overskride smerteterskelen vår. Kan langvarig hodepine føre til andre ubehag og smerter? Kronisk smerte oppstår når smerteintensiteten og varigheten øker. Dette gjør oss mer utsatt for andre plager, som depresjon og angst.

Kan medisinrelatert hodepine være genetisk?

Genetiske faktorer, inkludert MOH, spiller en rolle i mottakelighet for hodepine. Risikoen øker tredoblet hvis du har en familiehistorie med MOH eller annet stoffmisbruk.

Hvordan unngå hodepine ved overforbruk av medisiner

Søk råd fra spesialisert helsepersonell for riktig diagnostisering og behandling. Unngå overforbruk av smertestillende, og følg anbefalt dosering og hyppighet. Hvis du opplever bivirkninger av medisinen, ta kontakt med helsepersonell. På Vollaklikken samarbeider vi med fastleger og nevrologer for å diagnostisere og behandle hodepine og migrene i henhold til internasjonale spesialiststandarder. Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 64 80 80 10.