Migrene

Migrene

Migrene

Migrene uten aura vs med aura

Migrene er en utbredt hodepine type som rammer anslagsvis 10 % av den norske befolkningen. Ifølge Global Burden of health-studien er migrene den tredje største årsaken til uførhet på verdensbasis hos menn og kvinner under 50 år. Det finnes to hovedtyper: migrene uten aura og migrene med aura. Migrene uten aura kjennetegnes av spesifikke trekk, som bankende smerter i ett område, følsomhet for lys eller lyd, kvalme eller oppkast og tretthet etter at anfallet er over;

Migrene med Aura symptomer

Migrene med aura forekommer hos 5 % av migrenepasientene på verdensbasis. Symptomene inkluderer ofte «scintillasjoner» eller synsforstyrrelser, svakhet i armene, nummenhet og talevansker. Disse symptomene kan være svært lik en TIA eller et hjerneslag; derfor kan det være en skremmende opplevelse for første gang. Migrene med aura symptomer inkluderer; midlertidige nevrologiske symptomer som synsforstyrrelser før eller under et anfall. Noen pasienter opplever også en prodromal fase der de føler stive nakkemuskler som ligner de som oppleves ved spenningshodepine, noe som skaper overlapping mellom forskjellige typer hodepine. Oppfølgingen av disse ulike typene hodepine varierer.

Migrene-symptomer

Pulserende moderat til intens hodepine på den ene siden

Migrene Diagnose

Migrene kan ikke diagnoseres ved hjelp av bildediagnostikk som MR, røntgen eller CT. Derfor må helsepersonell i primærhelsetjenesten gjennomføre en grundig anamnese. Pasienten kan også bidra ved å skrive en hodepinedagbok over 30 dager. Hodepinehyppighet, smerteintensitet, utløsende faktorer og medisinering er verdifull informasjon før du kontakter en hodepinespesialist.

PIN-kode for Migrene

Bilde fra Hodepine Norge

Ifølge PIN-kode-diagnosen fra Hodepine Norge er det 92 % sjanse for at du har migrene hvis du opplever disse symptomene minst fem ganger; dette øker til 98 % hvis alle tre kriteriene er til stede. Sjekkliste for når du bør søke hjelp for migrene

 • En ny hodepine du ikke har opplevd før.
 • Påvirker mengden kvalitetssøvn.
 • Hindrer arbeid og sosialt liv.
 • Opplever mer enn to episoder per måned.
 • Bruker mer enn åtte dager med migrenemedisin per måned.
 • Bruker mer enn ti dager med smertestillende medisiner per måned.
Behandling av migrene

Å forstå kompleksiteten bak migrene og gjenkjenne deres unike egenskaper i individuelle tilfeller kan gi effektive behandlinger som er skreddersydd for hver enkelt pasients behov. Gjennom nøye diagnostisering og målrettede behandlinger som manuell terapi eller livsstilsendringer kan personer som lider av kronisk migrene, finne lindring fra smertene og samtidig gjenvinne kontrollen over livet sitt. Alle som opplever vedvarende hodepine, må oppsøke kvalifisert helsepersonell som forstår hvordan de best kan håndtere disse tilstandene – det kan være livsendrende!

Hvordan å oppsøke hjelp for migrene

Migrene er en kompleks tilstand som kan ha en underliggende nevrologisk årsak. I mange tilfeller opplever migrenepasienter hyppigere og mer intense anfall med spenninger i nakke- og skulderområdet. Overlappingen av ulike typer hodepinesymptomer utløser ofte hverandre, noe som gjør det vanskelig å diagnostisere og behandle migrene uten spesialist hjelp.

På Vollaklinikken Hodepinesenter tilbyr vi spesialisert fysikalsk behandling for migrenepasienter i tillegg til omfattende utredninger fra en sertifisert hodepinespesialist. Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey kan hjelpe deg med å håndtere denne tilstanden effektivt med riktig akutt og forebyggende medisinering ved å kommunisere med legen din og fysisk behandling på klinikken. Denne kombinasjonen er avgjørende for en vellykket behandling av migrene, slik at pasientene kan leve et symptom redusert liv.

Migrene uten aura vs med aura

Migrene er en utbredt hodepine type som rammer anslagsvis 10 % av den norske befolkningen. Ifølge Global Burden of health-studien er migrene den tredje største årsaken til uførhet på verdensbasis hos menn og kvinner under 50 år. Det finnes to hovedtyper: migrene uten aura og migrene med aura. Migrene uten aura kjennetegnes av spesifikke trekk, som bankende smerter i ett område, følsomhet for lys eller lyd, kvalme eller oppkast og tretthet etter at anfallet er over;

Migrene med Aura symptomer

Migrene med aura forekommer hos 5 % av migrenepasientene på verdensbasis. Symptomene inkluderer ofte «scintillasjoner» eller synsforstyrrelser, svakhet i armene, nummenhet og talevansker. Disse symptomene kan være svært lik en TIA eller et hjerneslag; derfor kan det være en skremmende opplevelse for første gang. Migrene med aura symptomer inkluderer; midlertidige nevrologiske symptomer som synsforstyrrelser før eller under et anfall. Noen pasienter opplever også en prodromal fase der de føler stive nakkemuskler som ligner de som oppleves ved spenningshodepine, noe som skaper overlapping mellom forskjellige typer hodepine. Oppfølgingen av disse ulike typene hodepine varierer.

Migrene-symptomer

Pulserende moderat til intens hodepine på den ene siden

Migrene Diagnose

Migrene kan ikke diagnoseres ved hjelp av bildediagnostikk som MR, røntgen eller CT. Derfor må helsepersonell i primærhelsetjenesten gjennomføre en grundig anamnese. Pasienten kan også bidra ved å skrive en hodepinedagbok over 30 dager. Hodepinehyppighet, smerteintensitet, utløsende faktorer og medisinering er verdifull informasjon før du kontakter en hodepinespesialist.

PIN-kode for Migrene

Bilde fra Hodepine Norge

Ifølge PIN-kode-diagnosen fra Hodepine Norge er det 92 % sjanse for at du har migrene hvis du opplever disse symptomene minst fem ganger; dette øker til 98 % hvis alle tre kriteriene er til stede. Sjekkliste for når du bør søke hjelp for migrene

 • En ny hodepine du ikke har opplevd før.
 • Påvirker mengden kvalitetssøvn.
 • Hindrer arbeid og sosialt liv.
 • Opplever mer enn to episoder per måned.
 • Bruker mer enn åtte dager med migrenemedisin per måned.
 • Bruker mer enn ti dager med smertestillende medisiner per måned.
Behandling av migrene

Å forstå kompleksiteten bak migrene og gjenkjenne deres unike egenskaper i individuelle tilfeller kan gi effektive behandlinger som er skreddersydd for hver enkelt pasients behov. Gjennom nøye diagnostisering og målrettede behandlinger som manuell terapi eller livsstilsendringer kan personer som lider av kronisk migrene, finne lindring fra smertene og samtidig gjenvinne kontrollen over livet sitt. Alle som opplever vedvarende hodepine, må oppsøke kvalifisert helsepersonell som forstår hvordan de best kan håndtere disse tilstandene – det kan være livsendrende!

Hvordan å oppsøke hjelp for migrene

Migrene er en kompleks tilstand som kan ha en underliggende nevrologisk årsak. I mange tilfeller opplever migrenepasienter hyppigere og mer intense anfall med spenninger i nakke- og skulderområdet. Overlappingen av ulike typer hodepinesymptomer utløser ofte hverandre, noe som gjør det vanskelig å diagnostisere og behandle migrene uten spesialist hjelp.

På Vollaklinikken Hodepinesenter tilbyr vi spesialisert fysikalsk behandling for migrenepasienter i tillegg til omfattende utredninger fra en sertifisert hodepinespesialist. Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey kan hjelpe deg med å håndtere denne tilstanden effektivt med riktig akutt og forebyggende medisinering ved å kommunisere med legen din og fysisk behandling på klinikken. Denne kombinasjonen er avgjørende for en vellykket behandling av migrene, slik at pasientene kan leve et symptom redusert liv.

Migrene uten aura vs med aura

Migrene er en utbredt hodepine type som rammer anslagsvis 10 % av den norske befolkningen. Ifølge Global Burden of health-studien er migrene den tredje største årsaken til uførhet på verdensbasis hos menn og kvinner under 50 år. Det finnes to hovedtyper: migrene uten aura og migrene med aura. Migrene uten aura kjennetegnes av spesifikke trekk, som bankende smerter i ett område, følsomhet for lys eller lyd, kvalme eller oppkast og tretthet etter at anfallet er over;

Migrene med Aura symptomer

Migrene med aura forekommer hos 5 % av migrenepasientene på verdensbasis. Symptomene inkluderer ofte «scintillasjoner» eller synsforstyrrelser, svakhet i armene, nummenhet og talevansker. Disse symptomene kan være svært lik en TIA eller et hjerneslag; derfor kan det være en skremmende opplevelse for første gang. Migrene med aura symptomer inkluderer; midlertidige nevrologiske symptomer som synsforstyrrelser før eller under et anfall. Noen pasienter opplever også en prodromal fase der de føler stive nakkemuskler som ligner de som oppleves ved spenningshodepine, noe som skaper overlapping mellom forskjellige typer hodepine. Oppfølgingen av disse ulike typene hodepine varierer.

Migrene-symptomer

Pulserende moderat til intens hodepine på den ene siden

Migrene Diagnose

Migrene kan ikke diagnoseres ved hjelp av bildediagnostikk som MR, røntgen eller CT. Derfor må helsepersonell i primærhelsetjenesten gjennomføre en grundig anamnese. Pasienten kan også bidra ved å skrive en hodepinedagbok over 30 dager. Hodepinehyppighet, smerteintensitet, utløsende faktorer og medisinering er verdifull informasjon før du kontakter en hodepinespesialist.

PIN-kode for Migrene

Bilde fra Hodepine Norge

Ifølge PIN-kode-diagnosen fra Hodepine Norge er det 92 % sjanse for at du har migrene hvis du opplever disse symptomene minst fem ganger; dette øker til 98 % hvis alle tre kriteriene er til stede. Sjekkliste for når du bør søke hjelp for migrene

 • En ny hodepine du ikke har opplevd før.
 • Påvirker mengden kvalitetssøvn.
 • Hindrer arbeid og sosialt liv.
 • Opplever mer enn to episoder per måned.
 • Bruker mer enn åtte dager med migrenemedisin per måned.
 • Bruker mer enn ti dager med smertestillende medisiner per måned.
Behandling av migrene

Å forstå kompleksiteten bak migrene og gjenkjenne deres unike egenskaper i individuelle tilfeller kan gi effektive behandlinger som er skreddersydd for hver enkelt pasients behov. Gjennom nøye diagnostisering og målrettede behandlinger som manuell terapi eller livsstilsendringer kan personer som lider av kronisk migrene, finne lindring fra smertene og samtidig gjenvinne kontrollen over livet sitt. Alle som opplever vedvarende hodepine, må oppsøke kvalifisert helsepersonell som forstår hvordan de best kan håndtere disse tilstandene – det kan være livsendrende!

Hvordan å oppsøke hjelp for migrene

Migrene er en kompleks tilstand som kan ha en underliggende nevrologisk årsak. I mange tilfeller opplever migrenepasienter hyppigere og mer intense anfall med spenninger i nakke- og skulderområdet. Overlappingen av ulike typer hodepinesymptomer utløser ofte hverandre, noe som gjør det vanskelig å diagnostisere og behandle migrene uten spesialist hjelp.

På Vollaklinikken Hodepinesenter tilbyr vi spesialisert fysikalsk behandling for migrenepasienter i tillegg til omfattende utredninger fra en sertifisert hodepinespesialist. Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey kan hjelpe deg med å håndtere denne tilstanden effektivt med riktig akutt og forebyggende medisinering ved å kommunisere med legen din og fysisk behandling på klinikken. Denne kombinasjonen er avgjørende for en vellykket behandling av migrene, slik at pasientene kan leve et symptom redusert liv.