Oda Berge kjærsgaard

Fysioterapeut MNFF

Idrettsfysioterapeut MSc

oda@vollaklinikken.no / 64 80 80 10

Oda er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Videre har hun en mastergrad i idrettsfysioterapi fra Norges Idrettshøgskole og har dermed spesialkompetanse knyttet til idrettsrelaterte og aktivitetsinduserte problemstillinger. Hennes masteroppgave omhandlet fremre korsbåndskader (ACL-skader) i norsk topphåndball. Hun har selv  spilt håndball på elitenivå og har flere års erfaring som trener. Oda har god kompetanse innen behandling av både akutte og belastningsrelaterte plager. Hennes hovedfokus er nøyaktig diagnostikk som grunnlag for videre behandling av plager, skader og sykdommer i muskel- og skjelettapparatet. En aktiv tilnærming til pasienten og hjelp til selvhjelp er sentralt for Oda som fysioterapeut.