Om Spenningshodepine/ tensjonstype hodepine(TTH)

Om Spenningshodepine/ tensjonstype hodepine(TTH)

Om Spenningshodepine/

tensjonstype hodepine(TTH)

Om Spenningshodepine/ tensjonstype hodepine(TTH)

Hodepine av spenningstype (TTH) er en primær hodepine som kjennetegnes av en trykkende eller klemmende smerte i hodet. Spenningshodepine er den vanligste nevrologiske sykdommen som er kjent i Lancet studiene, med en comorbidietet i den generelle befolkningen på mellom 30 % og 78 % i ulike studier. Selv om det er generelt akseptert at den er mildere enn migrene, kan den likevel påvirke en persons arbeid og sosiale liv i betydelig grad.

Spenningshodepine symptomer

Det påvirker vanligvis begge sider av hodet og kan ledsages av ømhet i noen områder av hodebunnen. Smertene kan variere fra mild til moderat intensitet og varer vanligvis i flere timer eller dager. Vanlige utløsere inkluderer stress, tretthet, dårlig holdning, dehydrering og muskelspenninger i nakke og skuldre. Typiske faktorer som påvirker spenningshodepine er stress, dehydrering, dårlig holdning eller en underliggende medisinsk tilstand (sekundær årsak) som høyt blodtrykk eller en sekundær årsak.

Faktorer som påvirker spenningshodepine

Følgende faktorer nevnt med noen kombinert kan føre til at noen som er utsatt for å utvikle spenningshodepine oftere.

 • Røyking.
 • Å drikke alkohol.
 • Mangel på søvn.
 • Fysisk aktivitetsnivå.
 • Arbeidsmiljø (støyforurensning).
 • Kosthold (høyt inntak av bearbeidet mat);
 • Medisiner brukes mot andre smerter. Se avsnittet om overforbruk av medisiner.
 • Infeksjoner som forkjølelse og influensavirus;
 • Anstrengte øyne på grunn av langvarig bruk av datamaskiner/telefonskjermer etc.; miljøgifter som luftforurensende stoffer eller kjemiske gasser i hjemmet/på arbeidsplassen.
Sjekkliste for spenningshodepine
 • Opplever en ny hodepine.
 • Hodepine som forstyrrer søvnen.
 • Opplever hodepine mer enn to ganger per måned.
 • Må bruke smertestillende medisiner mer enn ti dager per måned.
Spenningshodepine vs migrene

Hvis du lider av følgende, er det mer sannsynlig at du lider av migrene:

 • Hodesmerter på den ene siden av hodet som føles bankende eller pulserende.
 • Smerten er moderat til alvorlig og forverres med rutinemessige aktiviteter som å gå eller gå i trapper.
 • Opplevd minst fem episoder.

 

 

 

PIN-kode Migrenediagnose.
 • Fotofobi
 • Arbeidsufør
 • Kvalme

Ifølge PIN-kode diagnose, Hodepine Norge, er det 92% sjanse for at du har migrene. Med alle tre er det 98% sjanse for at du lider av migrene.

Diagnose og behandling av spenningshodepine.

Opplev hyppige hendelser der dine normale aktiviteter blir forstyrret på grunn av alvorlig smerte. Det kan være lurt å konsultere en hodepinespesialist for en grundig, nøyaktig diagnose fordi det kan være noe annet som forårsaker lignende symptomer bortsett fra bare å være enkle tilfeller «av spenningshodepine» alene.

Noen underliggende medisinske tilstander kan trenge behandling før symptomene forverres over tid hvis de ikke behandles, så det er viktig å søke hjelp for å fastslå den eksakte årsaken bak problemet og få passende behandling deretter.

En spesialist i hodepine tilstander

Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey er en av fire kiropraktorer og nevrologer i Norge som har videreutdannet seg i hodepinesykdommer ved verdens ledende danske hodepinesenter i København. En hodepine spesialist kiropraktor kan hjelpe deg med følgende:

 • Henvise til MR, CT, røntgen eller annen bildediagnostikk,
 • Skrive sykemelding i opptil 12 uker.
 • Henvise til andre spesialister.
 • Kommunisere og anbefale optimal medisinbruk med fastlegen / legen din.
Hvordan behandle spenningshodepine

En rekke teknikker, inkludert treningsprogrammer skreddersydd for individuelle behov, samt massasje, muskelenergiteknikker, tøying, leddmobilisering / manipulasjon, holdningskorrigeringsøvelser eller til og med tørrnåling (vestlig akupunktur), avhengig av pasientens spesifikke symptomer eller diagnose relatert til hodepine. De nevnte teknikkene kan brukes, noe som bidrar til å lindre muskelspenninger rundt hodet, nakken og skulderregionen, og dermed redusere intensiteten og varigheten av TTH-episoder. På Vollaklinnikens hodepinesenter tilbyr vi også opplæring om livsstilsendringer som kan redusere risikofaktorene forbundet med å utvikle kronisk spenningshodepine. Hjelp med stresshåndteringsstrategier og ergonomiske råd.

Andre hodepinesykdommer assosiert med spenningshodepine

Temporo-mandibular Disease (TMD), kjevehodepine, cervikogen hodepine. Migrene uten aura, paroksysmal hemikrani.

For de som lider av hyppige anfall av hodepine av spenningstype, kan det å søke profesjonell hjelp gjennom vårt hodepinesenter bidra til å håndtere symptomene effektivt og redusere risikoen for overforbruk av medisiner. På Vollaklinikken jobber vi tett i et tverrfagligemiljø og kommuniserer med fastlegen din for optimal behandling.

Om Spenningshodepine/ tensjonstype hodepine(TTH)

Hodepine av spenningstype (TTH) er en primær hodepine som kjennetegnes av en trykkende eller klemmende smerte i hodet. Spenningshodepine er den vanligste nevrologiske sykdommen som er kjent i Lancet studiene, med en comorbidietet i den generelle befolkningen på mellom 30 % og 78 % i ulike studier. Selv om det er generelt akseptert at den er mildere enn migrene, kan den likevel påvirke en persons arbeid og sosiale liv i betydelig grad.

Spenningshodepine symptomer

Det påvirker vanligvis begge sider av hodet og kan ledsages av ømhet i noen områder av hodebunnen. Smertene kan variere fra mild til moderat intensitet og varer vanligvis i flere timer eller dager. Vanlige utløsere inkluderer stress, tretthet, dårlig holdning, dehydrering og muskelspenninger i nakke og skuldre. Typiske faktorer som påvirker spenningshodepine er stress, dehydrering, dårlig holdning eller en underliggende medisinsk tilstand (sekundær årsak) som høyt blodtrykk eller en sekundær årsak.

Faktorer som påvirker spenningshodepine

Følgende faktorer nevnt med noen kombinert kan føre til at noen som er utsatt for å utvikle spenningshodepine oftere.

 • Røyking.
 • Å drikke alkohol.
 • Mangel på søvn.
 • Fysisk aktivitetsnivå.
 • Arbeidsmiljø (støyforurensning).
 • Kosthold (høyt inntak av bearbeidet mat);
 • Medisiner brukes mot andre smerter. Se avsnittet om overforbruk av medisiner.
 • Infeksjoner som forkjølelse og influensavirus;
 • Anstrengte øyne på grunn av langvarig bruk av datamaskiner/telefonskjermer etc.; miljøgifter som luftforurensende stoffer eller kjemiske gasser i hjemmet/på arbeidsplassen.
Sjekkliste for spenningshodepine
 • Opplever en ny hodepine.
 • Hodepine som forstyrrer søvnen.
 • Opplever hodepine mer enn to ganger per måned.
 • Må bruke smertestillende medisiner mer enn ti dager per måned.
Spenningshodepine vs migrene

Hvis du lider av følgende, er det mer sannsynlig at du lider av migrene:

 • Hodesmerter på den ene siden av hodet som føles bankende eller pulserende.
 • Smerten er moderat til alvorlig og forverres med rutinemessige aktiviteter som å gå eller gå i trapper.
 • Opplevd minst fem episoder.
PIN-kode Migrenediagnose.
 • Fotofobi
 • Arbeidsufør
 • Kvalme

Ifølge PIN-kode diagnose, Hodepine Norge, er det 92% sjanse for at du har migrene. Med alle tre er det 98% sjanse for at du lider av migrene.

Diagnose og behandling av spenningshodepine.

Opplev hyppige hendelser der dine normale aktiviteter blir forstyrret på grunn av alvorlig smerte. Det kan være lurt å konsultere en hodepinespesialist for en grundig, nøyaktig diagnose fordi det kan være noe annet som forårsaker lignende symptomer bortsett fra bare å være enkle tilfeller «av spenningshodepine» alene.

Noen underliggende medisinske tilstander kan trenge behandling før symptomene forverres over tid hvis de ikke behandles, så det er viktig å søke hjelp for å fastslå den eksakte årsaken bak problemet og få passende behandling deretter.

En spesialist i hodepine tilstander

Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey er en av fire kiropraktorer og nevrologer i Norge som har videreutdannet seg i hodepinesykdommer ved verdens ledende danske hodepinesenter i København. En hodepine spesialist kiropraktor kan hjelpe deg med følgende:

 • Henvise til MR, CT, røntgen eller annen bildediagnostikk,
 • Skrive sykemelding i opptil 12 uker.
 • Henvise til andre spesialister.
 • Kommunisere og anbefale optimal medisinbruk med fastlegen / legen din.
Hvordan behandle spenningshodepine

En rekke teknikker, inkludert treningsprogrammer skreddersydd for individuelle behov, samt massasje, muskelenergiteknikker, tøying, leddmobilisering / manipulasjon, holdningskorrigeringsøvelser eller til og med tørrnåling (vestlig akupunktur), avhengig av pasientens spesifikke symptomer eller diagnose relatert til hodepine. De nevnte teknikkene kan brukes, noe som bidrar til å lindre muskelspenninger rundt hodet, nakken og skulderregionen, og dermed redusere intensiteten og varigheten av TTH-episoder. På Vollaklinnikens hodepinesenter tilbyr vi også opplæring om livsstilsendringer som kan redusere risikofaktorene forbundet med å utvikle kronisk spenningshodepine. Hjelp med stresshåndteringsstrategier og ergonomiske råd.

Andre hodepinesykdommer assosiert med spenningshodepine

Temporo-mandibular Disease (TMD), kjevehodepine, cervikogen hodepine. Migrene uten aura, paroksysmal hemikrani.

For de som lider av hyppige anfall av hodepine av spenningstype, kan det å søke profesjonell hjelp gjennom vårt hodepinesenter bidra til å håndtere symptomene effektivt og redusere risikoen for overforbruk av medisiner. På Vollaklinikken jobber vi tett i et tverrfagligemiljø og kommuniserer med fastlegen din for optimal behandling.

Hodepine av spenningstype (TTH) er en primær hodepine som kjennetegnes av en trykkende eller klemmende smerte i hodet. Spenningshodepine er den vanligste nevrologiske sykdommen som er kjent i Lancet studiene, med en comorbidietet i den generelle befolkningen på mellom 30 % og 78 % i ulike studier. Selv om det er generelt akseptert at den er mildere enn migrene, kan den likevel påvirke en persons arbeid og sosiale liv i betydelig grad.

Spenningshodepine symptomer

Det påvirker vanligvis begge sider av hodet og kan ledsages av ømhet i noen områder av hodebunnen. Smertene kan variere fra mild til moderat intensitet og varer vanligvis i flere timer eller dager. Vanlige utløsere inkluderer stress, tretthet, dårlig holdning, dehydrering og muskelspenninger i nakke og skuldre. Typiske faktorer som påvirker spenningshodepine er stress, dehydrering, dårlig holdning eller en underliggende medisinsk tilstand (sekundær årsak) som høyt blodtrykk eller en sekundær årsak.

Faktorer som påvirker spenningshodepine

Følgende faktorer nevnt med noen kombinert kan føre til at noen som er utsatt for å utvikle spenningshodepine oftere.

 • Røyking.
 • Å drikke alkohol.
 • Mangel på søvn.
 • Fysisk aktivitetsnivå.
 • Arbeidsmiljø (støyforurensning).
 • Kosthold (høyt inntak av bearbeidet mat);
 • Medisiner brukes mot andre smerter. Se avsnittet om overforbruk av medisiner.
 • Infeksjoner som forkjølelse og influensavirus;
 • Anstrengte øyne på grunn av langvarig bruk av datamaskiner/telefonskjermer etc.; miljøgifter som luftforurensende stoffer eller kjemiske gasser i hjemmet/på arbeidsplassen.
Sjekkliste for spenningshodepine
 • Opplever en ny hodepine.
 • Hodepine som forstyrrer søvnen.
 • Opplever hodepine mer enn to ganger per måned.
 • Må bruke smertestillende medisiner mer enn ti dager per måned.
Spenningshodepine vs migrene

Hvis du lider av følgende, er det mer sannsynlig at du lider av migrene:

 • Hodesmerter på den ene siden av hodet som føles bankende eller pulserende.
 • Smerten er moderat til alvorlig og forverres med rutinemessige aktiviteter som å gå eller gå i trapper.
 • Opplevd minst fem episoder.
PIN-kode Migrenediagnose.
 • Fotofobi
 • Arbeidsufør
 • Kvalme

Ifølge PIN-kode diagnose, Hodepine Norge, er det 92% sjanse for at du har migrene. Med alle tre er det 98% sjanse for at du lider av migrene.

Diagnose og behandling av spenningshodepine.

Opplev hyppige hendelser der dine normale aktiviteter blir forstyrret på grunn av alvorlig smerte. Det kan være lurt å konsultere en hodepinespesialist for en grundig, nøyaktig diagnose fordi det kan være noe annet som forårsaker lignende symptomer bortsett fra bare å være enkle tilfeller «av spenningshodepine» alene.

Noen underliggende medisinske tilstander kan trenge behandling før symptomene forverres over tid hvis de ikke behandles, så det er viktig å søke hjelp for å fastslå den eksakte årsaken bak problemet og få passende behandling deretter.

En spesialist i hodepine tilstander

Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey er en av fire kiropraktorer og nevrologer i Norge som har videreutdannet seg i hodepinesykdommer ved verdens ledende danske hodepinesenter i København. En hodepine spesialist kiropraktor kan hjelpe deg med følgende:

 • Henvise til MR, CT, røntgen eller annen bildediagnostikk,
 • Skrive sykemelding i opptil 12 uker.
 • Henvise til andre spesialister.
 • Kommunisere og anbefale optimal medisinbruk med fastlegen / legen din.
Hvordan behandle spenningshodepine

En rekke teknikker, inkludert treningsprogrammer skreddersydd for individuelle behov, samt massasje, muskelenergiteknikker, tøying, leddmobilisering / manipulasjon, holdningskorrigeringsøvelser eller til og med tørrnåling (vestlig akupunktur), avhengig av pasientens spesifikke symptomer eller diagnose relatert til hodepine. De nevnte teknikkene kan brukes, noe som bidrar til å lindre muskelspenninger rundt hodet, nakken og skulderregionen, og dermed redusere intensiteten og varigheten av TTH-episoder. På Vollaklinnikens hodepinesenter tilbyr vi også opplæring om livsstilsendringer som kan redusere risikofaktorene forbundet med å utvikle kronisk spenningshodepine. Hjelp med stresshåndteringsstrategier og ergonomiske råd.

Andre hodepinesykdommer assosiert med spenningshodepine

Temporo-mandibular Disease (TMD), kjevehodepine, cervikogen hodepine. Migrene uten aura, paroksysmal hemikrani.

For de som lider av hyppige anfall av hodepine av spenningstype, kan det å søke profesjonell hjelp gjennom vårt hodepinesenter bidra til å håndtere symptomene effektivt og redusere risikoen for overforbruk av medisiner. På Vollaklinikken jobber vi tett i et tverrfagligemiljø og kommuniserer med fastlegen din for optimal behandling.