Personlig trening Lillestrøm

Personlig trening Lillestrøm

Trening og livsstilsendring

Vår personlige trener kan hjelpe deg med å etablere en mer aktiv livsstil hvor regelmessig trening spiller en viktig rolle. Etter en grundig kartlegging av mål, fysiske forutsetninger og personlige rammebetingelser, får du et individualisert treningsopplegg og hjelp til å gjennomføre det.

Vår personlige trener har en variert trenerbakgrunn med mange verktøy til rådighet, og kan slik basere treningsopplegget på aktiviteter som den enkelte liker å drive på med. Det legges stor vekt på bevegelsesglede og mestringsfølelse da dette er sentralt for å få til en varig endring.

Dersom det er ønskelig kan kostholdsveiledning være en del av opplegget, enten du ønsker å gå opp eller ned i vekt, å optimalisere kostholdet for prestasjon og overskudd, eller trenger motivasjon og støtte til å endre vaner.

.

Personlig trening Lillestrøm

Trening og livsstilsendring

Vår personlige trener kan hjelpe deg med å etablere en mer aktiv livsstil hvor regelmessig trening spiller en viktig rolle. Etter en grundig kartlegging av mål, fysiske forutsetninger og personlige rammebetingelser, får du et individualisert treningsopplegg og hjelp til å gjennomføre det.

Vår personlige trener har en variert trenerbakgrunn med mange verktøy til rådighet, og kan slik basere treningsopplegget på aktiviteter som den enkelte liker å drive på med. Det legges stor vekt på bevegelsesglede og mestringsfølelse da dette er sentralt for å få til en varig endring.

Dersom det er ønskelig kan kostholdsveiledning være en del av opplegget, enten du ønsker å gå opp eller ned i vekt, å optimalisere kostholdet for prestasjon og overskudd, eller trenger motivasjon og støtte til å endre vaner.

Trening og livsstilsendring

Vår personlige trener kan hjelpe deg med å etablere en mer aktiv livsstil hvor regelmessig trening spiller en viktig rolle. Etter en grundig kartlegging av mål, fysiske forutsetninger og personlige rammebetingelser, får du et individualisert treningsopplegg og hjelp til å gjennomføre det.

Vår personlige trener har en variert trenerbakgrunn med mange verktøy til rådighet, og kan slik basere treningsopplegget på aktiviteter som den enkelte liker å drive på med. Det legges stor vekt på bevegelsesglede og mestringsfølelse da dette er sentralt for å få til en varig endring.

Dersom det er ønskelig kan kostholdsveiledning være en del av opplegget, enten du ønsker å gå opp eller ned i vekt, å optimalisere kostholdet for prestasjon og overskudd, eller trenger motivasjon og støtte til å endre vaner.

.

Funksjonell trening

Vi tilbyr også personlig trening for deg som har som mål å forbedre kroppens funksjonsnivå – det være seg for daglige gjøremål og fritidsaktiviteter så vel som idrett. Mål fastsettes ut ifra hva som er meningsfylt for den enkelte, f.eks. å bli smertefri i hverdagsaktiviteter, å kunne gjennomføre en fjelltur, eller å forbedre prestasjonen i en spesifikk idrett.

Treningen kan ta sikte på å utvikle en rekke fysiske egenskaper (styrke, bevegelighet, spenst/hurtighet, utholdenhet) og koordinative ferdigheter (balanse, romorienteringsevne, øye-hånd og øye-fot koordinasjon, krafttilpasning m.m.), eller en mer subjektiv opplevelse av å få det bedre i kroppen din.

Treningen er individualisert og tar utgangspunkt i en kartlegging av den enkeltes fysiske og helsemessige forutsetninger. En rekke screeningsmetoder og tester tas i bruk for å identifisere utviklingsområder, blant annet Functional Movement Screen (FMS), mobilitets- og muskelfunksjonstester, samt idrettsspesifikke testbatterier dersom dette er relevant. Treningsplanen er progressiv, med jevnlig evaluering og feedback.

Funksjonell trening

Vi tilbyr også personlig trening for deg som har som mål å forbedre kroppens funksjonsnivå – det være seg for daglige gjøremål og fritidsaktiviteter så vel som idrett. Mål fastsettes ut ifra hva som er meningsfylt for den enkelte, f.eks. å bli smertefri i hverdagsaktiviteter, å kunne gjennomføre en fjelltur, eller å forbedre prestasjonen i en spesifikk idrett.

Treningen kan ta sikte på å utvikle en rekke fysiske egenskaper (styrke, bevegelighet, spenst/hurtighet, utholdenhet) og koordinative ferdigheter (balanse, romorienteringsevne, øye-hånd og øye-fot koordinasjon, krafttilpasning m.m.), eller en mer subjektiv opplevelse av å få det bedre i kroppen din.

Treningen er individualisert og tar utgangspunkt i en kartlegging av den enkeltes fysiske og helsemessige forutsetninger. En rekke screeningsmetoder og tester tas i bruk for å identifisere utviklingsområder, blant annet Functional Movement Screen (FMS), mobilitets- og muskelfunksjonstester, samt idrettsspesifikke testbatterier dersom dette er relevant. Treningsplanen er progressiv, med jevnlig evaluering og feedback.

Funksjonell trening

Vi tilbyr også personlig trening for deg som har som mål å forbedre kroppens funksjonsnivå – det være seg for daglige gjøremål og fritidsaktiviteter så vel som idrett. Mål fastsettes ut ifra hva som er meningsfylt for den enkelte, f.eks. å bli smertefri i hverdagsaktiviteter, å kunne gjennomføre en fjelltur, eller å forbedre prestasjonen i en spesifikk idrett.

Treningen kan ta sikte på å utvikle en rekke fysiske egenskaper (styrke, bevegelighet, spenst/hurtighet, utholdenhet) og koordinative ferdigheter (balanse, romorienteringsevne, øye-hånd og øye-fot koordinasjon, krafttilpasning m.m.), eller en mer subjektiv opplevelse av å få det bedre i kroppen din.

Treningen er individualisert og tar utgangspunkt i en kartlegging av den enkeltes fysiske og helsemessige forutsetninger. En rekke screeningsmetoder og tester tas i bruk for å identifisere utviklingsområder, blant annet Functional Movement Screen (FMS), mobilitets- og muskelfunksjonstester, samt idrettsspesifikke testbatterier dersom dette er relevant. Treningsplanen er progressiv, med jevnlig evaluering og feedback.

Vår personlige trener

Vår personlige trener

Eli Stamnes har en allsidig trenerbakgrunn og omfattende utdannelse innen trening og kostholdsveiledning.

Les mer

Priser

60 minutter 1000kr

30 minutter 550kr

Eli Stamnes har en allsidig trenerbakgrunn og omfattende utdannelse innen trening og kostholdsveiledning.

Les mer

 

Priser

60 minutter 1000kr

30 minutter 550kr

Vår personlige trener

Eli Stamnes har en allsidig trenerbakgrunn og omfattende utdannelse innen trening og kostholdsveiledning.

Les mer

Priser

60 minutter 1000kr

30 minutter 550kr